STYPENDIA SZKOLNE 2022/2023

Warunki uzyskania stypendium szkolnego:– adres zamieszkania na terenie Miasta Lublin (jeśli uczeń mieszka poza Lublinem, może starać się o stypendium szkolne w urzędzie gminy),
– dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 600 zł w miesiącu sierpniu 2022r.
– jednocześnie musi wystąpić co najmniej jedno z poniżej wymienionych okoliczności:

  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • rodzina niepełna,
  • zdarzenie losowe,

Termin składania wniosków mija 15 września 2022r.
W związku z wprowadzeniem nowej aplikacji elektronicznej dotyczącej stypendiów i zasiłków szkolnych osoby zainteresowane stypendium proszone są o kontakt bezpośredni z nauczycielem – Monika Żyśko-Gołębiowska która udzieli wszystkich wyjaśnień:
monika.zysko-golebiowska@sp18.lublin.eu

ZAŁĄCZNIK

 .SP18 Lublin

SP18 Lublin | Wizja szkoły. Naszym celem jest zapewnienie wychowankom edukacji oraz rozwoju na możliwie najwyższym poziomie. Wszystkie marzenia są związane z edukacją w nowej, lepszej szkole.

Skip to content