Artykuły

Edukacja żywieniowa w Osiemnastce

Uczestniczymy w akcji Junior Edu – Żywienie (JEŻ), czyli w badaniach naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży.

W związku z realizacją zadania badawczo-wdrożeniowego zleconego Instytutowi Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, nasza szkoła przystąpiła do przeprowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowania i wdrożenia programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych – akronim: Junior-Edu-Żywienie (JEŻ).

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu świadomości nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci oraz rodzeństwa na temat roli żywienia i aktywności fizycznej w prawidłowym rozwoju oraz wspomaganie integracji środowiska szkolnego i domowego w zakresie kształtowania prawidłowych postaw wobec żywności i żywienia, co w konsekwencji poprawi wskaźniki zdrowotne młodej generacji Polaków.

Potwierdzenie realizacji zadania

Opracowanie: Małgorzata Ostaszkiewicz

 .SP18 Lublin

SP18 Lublin | Wizja szkoły. Naszym celem jest zapewnienie wychowankom edukacji oraz rozwoju na możliwie najwyższym poziomie. Wszystkie marzenia są związane z edukacją w nowej, lepszej szkole.

Skip to content