Artykuły

Maja uczennicą świata

Maja Czajkowska (7d) zostałą uhonorowana III miejscem w I Ogólnopolskim Konkursie Multimedialno – Plastycznym „Jestem uczniem świata – Człowiek- twórca czy niszczyciel”. Konkurs był próbą znalezienia odpowiedzi na pytania „Skąd przychodzimy?

Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”.

Temat próbował dotrzeć do krytycznego myślenia ucznia, aby potrafił dokonać wyboru, czy chce być twórcą (konstruktorem) świata, życia, codzienności, czy niszczycielem.

Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie.

 Elżbieta Szerafin-Starek

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne

Skip to content