Artykuły

Zainwestuj w Naszą Planetę

22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Kwiecień to miesiąc, w którym zwracamy szczególną uwagę na kwestie związane z dbaniem o naszą planetę. Zachęcamy naszych uczniów  do włączenia się w działania propagujące to wydarzenie.

Na całym świecie organizowane są spotkania, sympozja, konferencje, wystawy, festyny, konkursy poświęcone działaniom ekologicznym, krzewieniu kultury ekologicznej oraz mające na celu uświadomienie zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska.

 

SZKOLNY KONKURS pt.„ Zainwestuj w Naszą Planetę”

Z tej okazji ogłaszamy szkolny konkurs na komiks lub grę planszową dotyczącą tematyki hasła przewodniego tegorocznych obchodów.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII.

Cele konkursu: promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, uświadomienie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacji.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu komiksu lub gry planszowej promujących obchody Światowego Dnia Ziemi. Technika wykonania wszystkich prac jest dowolna. Dopuszcza się wykonanie pracy indywidualnie lub w parach.

Oceniane będą:

– realizacja tematu konkursu,

– estetyka wykonania pracy,

– pomysłowość i oryginalność.

Wśród otrzymanych prac zostaną wyłonione miejsca: pierwsze, drugie i trzecieNagrodą będzie cząstkowa ocena celująca z wagą dwa z przedmiotu oraz nagrody rzeczowe.

Prace należy składać bezpośrednio do nauczycieli biologii, przyrody oraz geografii w terminie do 22 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przeciągu tygodnia od zakończenia konkursu.

 

Prace należy podpisać: imię i nazwisko oraz klasa na odwrocie lub na oddzielnej kartce.

Koordynatorzy:  Małgorzata Ostaszewicz

Agnieszka Piwińska
Agnieszka Adamiec
Agnieszka Nowak

 .SP18 Lublin

SP18 Lublin | Wizja szkoły. Naszym celem jest zapewnienie wychowankom edukacji oraz rozwoju na możliwie najwyższym poziomie. Wszystkie marzenia są związane z edukacją w nowej, lepszej szkole.

Skip to content