Artykuły

Nie od razu zamek zbudowano

Archeologiczne dzieje wzgórza zamkowego w Lublinie. Klasa 4a wzięła udział w lekcji w Muzeum Narodowym w Lublinie. Uczniowie wspólnie cofnęli się do początków osadnictwa na terenie dzisiejszego Lublina i zobaczyli, co odkryli archeolodzy, badając lubelskie wzgórze zamkowe. Dowiedzieli się, jak wyglądał średniowieczny gród i kim byli jego mieszkańcy. Zwiedzili kaplicę królewską i wieżę zamkową.

Wycieczka zakończyła się degustacją przepysznych pączków.

Opracowanie: Elżbieta Starek, Monika Żysko-Gołębiowska

Monika Żyśko-Gołębiowska

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | wychowanie fizyczne

Skip to content