Artykuły

Stołówka szkolna

Drodzy Rodzice

Korzystający ze stołówki posiadają dostęp do systemu stołówkowego logując się w dzienniku elektronicznym (konto rodzica, zakładka frekwencja, zgłoszenie nieobecności ) na podstawie, którego będziecie Państwo mogli wprowadzać nieobecności dziecka, monitorować środki na rachunku. Opcja ta nie działa poprzez aplikację mobilną ( telefon).

Odpisów żywienia można dokonywać najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8:00 poprzez wprowadzenie nieobecności przez rodzica (opiekuna prawnego).

Zgłoszenie nieobecności dziecka w danym dniu po godzinie 8.00 przez rodzica będzie skutkowało naliczeniem opłaty wg regulaminu stołówki szkolnej za obiad.

 .SP18 Lublin

SP18 Lublin | Wizja szkoły. Naszym celem jest zapewnienie wychowankom edukacji oraz rozwoju na możliwie najwyższym poziomie. Wszystkie marzenia są związane z edukacją w nowej, lepszej szkole.

Skip to content