Plastyka

Dzieła Mistrzów

Praca Mateusza na międzynarodowej wystawie

Mateusz Magdziak (7a), Magdalena Talarko (7c) i Pola Marczewska (7d) to uczestnicy XIV Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii”.

Praca Mateusza została zakwalifikowana do udziału w międzynarodowej wystawie. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 13 – 25 lat.\

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów. Na konkurs napłynęły prace z 40 ośrodków z Polski, Ukrainy i Rosji.

Informacje dotyczące otwarcia wystawy pokonkursowej zostaną podane na stronie internetowej DDK „Bronowice”.

Oto prace Mateusza, Magdy i Poli oraz dzieła mistrzów, które były inspiracją ich fotografii.

 Elżbieta Szerafin-Starek

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne

Skip to content