ArtykułySukces

Tydzień dbania o dobre relacje

W ostatnim czasie nasza szkoła brała udział w projekcie pt. „TYDZIEŃ DBANIA O DOBRE RELACJE”

organizowanego w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO. Z uwagi na zwieszenie zajęć stacjonarnych w październiku i nauczanie zdalne spowodowane pandemią COVID-19 projekt był realizowany w poszczególnych klasach w dniach od 2 do 19 listopada.

W projekt zaangażował się Samorząd Szkolny, który brał czyny udział w organizacji działań oraz zachęcał uczniów naszej szkoły do uczestnictwa w różnych inicjatywach i przedsięwzięciach w tym zakresie.

Wzięły w nim  udział wszystkie klasy starsze od 4-8 oraz klasa 3a. W centralnym miejscu korytarza na parterze szkoły został umieszczony plakat z hasłem „TYDZIEŃ DBANIA O DOBRE RELACJE”, na którym wszyscy uczniowie mogli zapisywać własne refleksje, przemyślenia i hasła związane z tym zagadnieniem.

Dzieci z klasy 3a wspólnie z wychowawcą P. E. Rudzik napisali na kolorowych karteczkach pomysły nawiązywania i utrzymywania właściwych relacji z rówieśnikami oraz przedstawili możliwości wspólnego spędzania wolnego czasu, a następnie umieścili je na tablicy pod przewodnim hasłem projektu. W ramach działań odbywających się w zakresie tego przedsięwzięcia każdy z uczniów miał również za zadanie zapisać na kartce przyczepionej na plecach koleżanek i kolegów z klasy miłe słowa, które każde z dzieci mogło później przeczytać.

Uczniowie klas starszych 4a, 4b i 4c podczas lekcji plastyki, pod kierunkiem P. E. Starek wykonały buźki z emocjami tzw. „emotki” ilustrujące pozytywne emocje towarzyszące kontaktom międzyludzkim. Posłużyły one do wykonania skrzydeł na tablicy umieszczonej na pierwszym piętrze, co sprzyjało wspólnym kontaktom i rozmowie.

Klasa 5b wspólnie z wychowawcą P. A. Zielińską wykonała gazetkę przedstawiającą możliwości dbania o dobre relacje w zespole klasowym np. podczas wspólnej pracy grupowej bądź zespołowej pt. „Gdy na lekcji polskiego w lektury gramy o dobrych relacjach nie zapominamy”.

Natomiast uczniowie klasy 7a w trakcie lekcji godziny wychowawczej pod kierunkiem wychowawcy p. M. Berezeckiej wykonali komiks i wordcloud z napisami dotyczącymi prawidłowych kontaktów międzyludzkich face to face oraz ułożyli pozytywne hasła zachęcające do nawiązywania bezpośrednich relacji z drugim człowiekiem.

Uczniowie klasy 7d także zaangażowali się w projekt i podczas lekcji języka angielskiego pod kierunkiem P. M. Berezeckiej napisali wiersze o tematyce „Happiness”, które miały na celu ukazanie jak ważną rolę w odczuwaniu szczęścia przez człowieka odgrywają kontakty i relacje z innymi ludźmi, gdyż tak naprawdę to właśnie one dają szczęście.

Pani E. Starek podczas lekcji plastyki w klasie 7d oraz P. R. Malinowska w trakcie godziny wychowawczej w klasie 8a pomagały uczniom w wykonaniu plakatów o tematyce związanej z dobrymi relacjami. Uczniowie klasy 8b pod kierunkiem wychowawcy P. J. Mielnik-Kiczyńskiej również wykonali wspólny plakat pt. „Kontakty międzyludzkie” zachęcający do budowania wspólnych relacji. Plakaty okazały się bardzo ciekawe pod względem formy, przekazywanych treści, a także ujęcia tematu. Następnie na korytarzu pierwszego piętra odbyła się ich wystawa, która przyciągała uwagę wszystkich uczniów zarówno klas starszych, jak i młodszych. Stały się one inspiracją do dyskusji na tematy związane z potrzebą utrzymywania bezpośrednich relacji międzyludzkich oraz przyczyniły się do głębszych refleksji uczniów na ten temat.

Natomiast klasa 8c również podejmowała działania w ramach tego projektu przygotowując prezentację multimedialną pt. „Tajemnica Szczęśliwego Życia = Udane Relacje z Innymi” oraz hasła nawiązujące do tematu, które zostały ujęte w ciekawej formie graficznej.

W TYGODNIU DBANIA O DOBRE RELACJE w wolnym czasie np. podczas przerw unikaliśmy korzystania z nowoczesnych technologii tj. telefon komórkowy, tablet, komputer, a skupiliśmy się na potrzebach drugiego człowieka i cieszyliśmy się ze wspólnie spędzonego czasu budując relacje w formie realnej, a nie wirtualnej.


Prezentacja | TAJEMNICA SZCZĘŚLIWEGO ŻYCIA = UDANE RELACJE Z INNYMI

Wiersz | What is happiness?

Komiks | dobre relacje – wersja testowa

Skip to content