Stołówka szkolna

Drodzy Rodzice | Uprzejmie informuję, że Rada Rodziców uchwaliła, że od dnia 1 marca 2022r. zmienia się cena obiadu dla ucznia z kwoty 3,70 zł na 4,00 zl.
Zmiana ceny
podyktowana jest podwyższonymi kosztami oraz utrzymaniem jakości obiadu na obecnym poziomie.
Opłata za obiady w maju  2022r.  wynosi : 68,00 zł
Wpłatę za obiady proszę dokonywać na indywidualny nr konta bankowego ucznia do 10.05.22r. Na przelewie proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
Drodzy Rodzice: Korzystający ze stołówki posiadają dostęp do systemu stołówkowego logując się w dzienniku elektronicznym (konto rodzica, zakładka frekwencja, zgłoszenie nieobecności ) na podstawie, którego będziecie Państwo mogli wprowadzać nieobecności dziecka, monitorować środki na rachunku. Opcja ta nie działa poprzez aplikację mobilną
(telefon).
Odpisów żywienia można dokonywać najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8:00 poprzez wprowadzenie nieobecności przez rodzica (opiekuna prawnego). Zgłoszenie nieobecności dziecka w danym dniu po godzinie 8.00 przez rodzica będzie skutkowało naliczeniem opłaty wg regulaminu stołówki szkolnej za obiad.
Komunikacja elektroniczna – wszystkie informacje organizacyjne:
e-mail: stolowka@sp18.lublin.eu

Koszt jednego obiadu: 4,00 zł
Informujemy, że opłata za obiady dla uczniów w maju 2022 r.  wynosi: 68,00 zł  
Wpłatę za obiady proszę dokonywać na indywidualny nr konta bankowego ucznia do 10.05.22r.
W tytule przelewu należy podać: nazwisko i imię dziecka oraz klasę.
 JADŁOSPIS 
Informacje

  1. W okresie zmiany organizacji pracy szkoły posiłki wydawane są w godzinach 10:30 – 15:00.
  2. Karta zgłoszenia ucznia do pobrania przez rodzica
  3. Uczniom korzystającym ze stołówki przypominamy o zabieraniu ze sobą karty, której posiadanie jest warunkiem skorzystania ze stołówki. Odpisy / anulowania posiłków proszę zgłaszać w panelu dla rodziców w systemie stołówkowym. Dane do logowania w systemie rodzice otrzymali od wychowawców klas.
  4. W przypadku utraty /zgubienia karty szkolnej należy wypełnić wniosek o wydanie jej duplikatu oraz  wnieść opłatę w wysokości 10,00 zł na rachunek Rady Rodziców numer:   30 1870 1045 2078 1061 3134 0001 NEST BANK
  5. Wniosek o wydanie duplikatu karty szkolnej
  6. Regulamin stołówki szkolnej
W dniu 07 grudnia 2020 roku wybrano operatora zewnętrznego- firmę INVESTO Kamil Stopikowski

Polish PL Ukrainian UK
Skip to content