Artykuły

Przyroda jako wartość

Uczniowie klas czwartych dyskutowali o przyrodzie jako o wartości dla człowieka.

Podkreślali wagę jej piękna oraz znaczenie dla człowieka. Wszyscy zgodzili się, że jest ona domem, o który powinniśmy się troszczyć. Owocem naszych rozmów jest ciekawy lapbook Michała.

Opracowała: Joanna Ząbczyk-Plajzer, nauczyciel etyki