Regionalny Konkurs Informatyczny

19.02.2021 roku odbyła się konferencja podsumowująca XVII Regionalny Konkurs Informatyczny
“Dzień Bezpiecznego Komputera”, organizowany pod honorowym patronatem:
♦ Lubelskiego Kuratora Oświaty,
♦ Prezydenta Miasta Lublin,
♦ Polskiego Towarzystwa Informatycznego – oddział lubelski,
♦ Microsoft Polska.
Wyniki Regionalnego Konkursu Informatycznego – I Miejsce
Karol Zimmer – Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
W szkolnym etapie konkursu uczestniczyło 1187 uczniów z Lublina i woj. lubelskiego,
w tym 24 szkół podstawowych, 10 liceów ogólnokształcących, 8 techników.
Do etapu regionalnego zgłoszono 112 laureatów, w tym 67 laureatów szkół podstawowych,
24 laureatów liceów ogólnokształcących, 21 laureatów szkół technicznych.
W przygotowanie uczniów do konkursu zaangażowanych było 52 nauczycieli. Karol – Gratulujmy sukcesu !

 .SP18 Lublin

SP18 Lublin | Wizja szkoły. Naszym celem jest zapewnienie wychowankom edukacji oraz rozwoju na możliwie najwyższym poziomie. Wszystkie marzenia są związane z edukacją w nowej, lepszej szkole.

Skip to content