Artykuły

Szkolne Anioły

Rozdanie dyplomów i nagród uczniom nagrodzonym w szkolnym konkursie plastycznym pt.” Szkolne Anioły”

Dnia 29 stycznia Pani Dyrektor Katarzyna Orzeł wręczyła dyplomy i nagrody wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym „Szkolne Anioły”

Celem konkursu było:
– rozwijanie twórczości plastycznej dzieci w formie doskonalenia różnorodnych technik plastycznych;
– rozwijanie wrażliwości artystycznej, estetycznej i wyobraźni;
– kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
– pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych ze świętami.

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie nagród w konkursie.

Agnieszka Jackowska-Mazur

autor publikacji | pedagog, wychowawca świetlicy

Skip to content