Artykuły

Kartki elektroniczne 2020

Zaproszenie. Kartki elektroniczne powinny nawiązywać tematycznie do zwyczajów oraz symboli świątecznych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem.

Regulamin szkolnego konkursu.

♦ Kartki świąteczne należy zgłaszać elektronicznie, termin 2 grudnia 2020 r.
♦ Kartki świąteczne powinny nawiązywać tematycznie do obrzędów, zwyczajów oraz symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem
♦ Kartki elektroniczne nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. kliparty lub zeskanowane ilustracje

Warunki techniczne | cel dobra projekcja internetowa
◊ Autorskie prace muszą być zapisane w jednym z formatów internetowych: *.png *.jpg
◊ Wymiary kartki elektronicznej: 800×600 px
◊ Plik powinien być zapisany | klasa_imię_nazwisko
  przykład: 2A_Anna_Abacka
  przykład: 6B_Jakub_Babacki

Plik graficzny wysyłamy na adres | tutaj

Kryteria oceny
♦ Poziom artystyczny wykonanej pracy.
♦ Oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania.
♦ Stopień nawiązania do tradycji.

Uwagi końcowe
♦ Przesłanie pracy oznacza akceptację regulaminu.
♦ Autorskie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów.
♦ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego wykorzystania nadesłanych prac w całości lub części.
♦ Wyniki konkursu będą zaprezentowane na stronie internetowej szkoły
♦ Laureaci konkursu otrzymają wysokie oceny cząstkowe za swoje projekty

Komisja konkursowa
Nauczyciele informatyki

 .SP18 Lublin

SP18 Lublin | Wizja szkoły. Naszym celem jest zapewnienie wychowankom edukacji oraz rozwoju na możliwie najwyższym poziomie. Wszystkie marzenia są związane z edukacją w nowej, lepszej szkole.