Ślubowanie klas pierwszych w Dniu Edukacji Narodowej

Gratulujemy wszystkim najmłodszym kolegom oficjalnie przyjętym dzisiaj w poczet uczniów
Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie.

Słowa ślubowania odczytała Pani Dyrektor Katarzyna Orzeł. Były także podziękowania i życzenia dla wszystkich pracowników szkoły złożone
przez Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców i dyrektora. W uznaniu za działania dydaktyczno – wychowawcze oraz zasługi dla oświaty nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni zostali uhonorowani medalami i nagrodami.

♦ Srebrny Medal za długoletnią służbę otrzymała Pani Iwona Gładkowska-Skrobas.
♦ Nagrodę Prezydenta Miasta Lublin otrzymała Pani Dyrektor Katarzyna Orzeł.
♦ Nagrody Dyrektora otrzymali
Pani Agnieszka Chlebus, Pani Agata Górska, Pani Alicja Hrycuniak, Pani Karolina Jop- Regulska, Pani Małgorzata Kalisz, Pani Agnieszka Kruczek, Pan Zbigniew Kozieł, Pani Joanna Mielnik-Kiczyńska, Pani Agnieszka Nowak, Pani Agnieszka Piwińska, Pani Patrycja Schwonke.

Serdecznie Gratulujemy!

FOTOGRAFIE

FILM

Fotografia: Paula Jezior

 .SP18 Lublin

SP18 Lublin | Wizja szkoły. Naszym celem jest zapewnienie wychowankom edukacji oraz rozwoju na możliwie najwyższym poziomie. Wszystkie marzenia są związane z edukacją w nowej, lepszej szkole.

Skip to content