Artykuły

Wirtualny spacer po Podlasiu

Wchodzimy już w drugi miesiąc kwarantanny i związanego z tym nauczania na odległość. Wszyscy tęsknimy do szkoły, jednak w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie własne i innych rozumiemy sytuację. Dzieci dzielnie stawiają czoła nowym wyzwaniom, pracują systematycznie, z pełnym zaangażowaniem. Nasza nauka to nie tylko praca w oparciu o podręczniki, ale także wideokonferencje i spotkania online oraz praca kreatywna. Nowe wyzwania pociągają za sobą nowe możliwości i umiejętności. Uczniowie klas młodszych coraz sprawniej korzystają z rozmaitych źródeł informacji, w tym – z zasobów internetowych, zaś kwarantanna domowa sprzyja wirtualnym spacerom i wycieczkom, w efekcie których powstały wspaniałe mapy mentalne oraz plakaty wykonane przez uczniów klas młodszych.

W pracach uczniowskich możemy znaleźć nawet informacje dotyczące piękna i zasobów Biebrzańskiego Parku Narodowego, który właśnie płonie…

Anna Skałba

 Anna Skałba

autor publikacji | edukacja wczesnoszkolna

Skip to content