Artykuły

Klasa 1b w Galerii Labirynt

W labiryncie wyobraźni – to temat warsztatów, w których uczestniczyły dzieci z klasy 1b we środę 30 października 2019 r.

Warsztaty podzielone były na dwie części. W pierwszej dzieci oglądały różnorodne wystawy nietypowych prac. Trzeba przyznać, że nasi uczniowie mieli bardzo ciekawe pomysły na interpretację prezentowanych dzieł. Bez problemu odkryli także, co wspólnego ma kamień i szkło.

Ciekawą pracę stanowiła bardzo długa tkanina wyszyta różnorodnymi obrazkami: domy, kwiaty, motyle itp. Okazało się, że jest to dzieło stworzone przez osoby, który z różnych powodów musiały opuścić swoją ojczyznę i w ten sposób wyrażały swoją tęsknotę za nią. Tkanina ta stała się inspiracją do pracy plastycznej, którą dzieci wykonały w drugiej części spotkania.

Opracowanie: Renata Baran