ArtykułyEdukacja

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych

„Wśród pierwszaków chodzą słuchy, narzekają więc maluchy,
powtarzając niewesoło: ślub będziemy brać ze szkołą”

FOTORELACJA – ZAPRASZAMY

Te słowa piosenki wybrzmiały na początku uroczystości ślubowania klas pierwszych.

Uczniowie klasy 1A, 1B, 1C długo przygotowywali się do tego wydarzenia. Aż wreszcie w piątek 11 października nastąpił wyczekiwany moment. Wobec zgromadzonych gości, rodziców, dyrekcji i nauczycieli nasi najmłodsi uczniowie ślubowali, że będą wypełniać sumiennie obowiązki ucznia, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły i swoim zachowaniem i nauką przynosić dumę rodzicom i nauczycielom.

W przedstawieniu przygotowanym z okazji tej uroczystości dzieci opowiedziały o tym, za co można lubić szkołę, przedstawiły najważniejsze zasady kulturalnego zachowania, prezentowały swoje talenty i mówiły o wartości przyjaźni. Obejrzeliśmy także prezentację multimedialną „Zanim zostałem/zostałam uczniem”.

Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania na ucznia i każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i upominek. W ten sposób nasze pierwszaki zostały oficjalnie włączone do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja. W czasie uroczystości był też moment podziękowań i wręczania nagród nauczycielom za ich zasługi w dziedzinie edukacji dzieci.

Opracowanie: Renata Baran


Katarzyna Orzeł

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | informatyka, technika

Skip to content