Informacja

Spotkanie z Dyrektorem Szkoły

12 września 2019 r. (czwartek)

12 września 2019 r.
(czwartek)


16:30
kl. I, II, III

1. Kl. I, II, III  – Spotkanie z Dyrektorem Szkoły
Organizacja roku szkolnego 2019-2020:
♦ Zapoznanie ze Statutem Szkoły w tym z SZOW, PWS i Programem Profilaktycznym Szkoły
♦ Przedstawienie programu realizacji zajęć „Wychowania do życia w rodzinie”
♦ Informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020


2. Spotkanie z wychowawcą.

12 września 2019 r.
(czwartek)


17:30
kl. V, VI, VII, VIII 

1. Kl. V, VI, VII, VIII – Spotkanie z Dyrektorem Szkoły
Organizacja roku szkolnego 2019-2020:
♦ Zapoznanie ze Statutem Szkoły w tym z SZOW, PWS i Programem Profilaktycznym Szkoły
♦ Informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2019-2020
♦ Przypomnienie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych zapisanych w SPP
♦ Dziennik elektroniczny


2. Spotkanie z wychowawcą

Katarzyna Orzeł

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | informatyka, technika

Skip to content