Informacja

Stypendia 2019-2020

Do wypełnionego wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć WYŁĄCZNIE:

 • Oświadczenie o dochodach (dostępne w załączniku lub do pobrania w sekretariacie),
 • Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dostępne w załączniku lub do pobrania w sekretariacie)

Wszystkie inne dokumenty, które należało dołączać do wniosków w latach ubiegłych (np. xero dowodu, zaświadczenia z MOPR, dodatki mieszkaniowe itp.) obecnie nie są wymagane.

 

ZAŁĄCZNIKI

Warunki uzyskania stypendium szkolnego.
Kryteria do spełnienia:

 • dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 528 zł
 • jednocześnie musi wystąpić co najmniej jedno z poniżej wymienionych okoliczności:
  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • rodzina niepełna,
  • zdarzenie losowe,

Należy pobrać i wypełnić wniosek wraz z załącznikami z sekretariatu szkoły lub wydrukować z załączników zawartych powyżej oraz dostarczyć wypełniony wniosek i załączniki  terminie do 16 września 2019 r. do sekretariatu szkoły.

Opracowanie:
Monika Żyśko – Gołębiowska
Małgorzata Kalisz

 

Monika Żyśko-Gołębiowska

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | wychowanie fizyczne

Skip to content