Stypendystki Marszałka Województwa Lubelskiego

Magdalena Palik (3c gimnazjum) i Kinga Gąsior (5b) – stypendystkami Marszałka Województwa Lubelskiego

Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego to program stypendialny skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów zajmujących się twórczością artystyczną. Ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych zwłaszcza ludzi młodych. Uczennice pod kierunkiem pani Elżbiety Starek stworzyły kompozycje podczas zajęć kółka plastycznego, które z sukcesem wzięły udział w konkursach.

Magdalena Palik (3c)

II nagroda  w XII ogólnopolskim konkursie dla dzieci i młodzieży „MOJE WZRASTANIE KU PEŁNI CZŁOWIECZEŃSTWA ” – na temat: „ Jan Paweł II –świadek historii Polski” zorganizowany prze z Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży WZRASTANIE

laureatka   Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „POLSKA W KOLORZE BIAŁO-CZERWONYM”-– 100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI zorganizowany pod patronatem Wicemarszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza przez Gminę Trąbki Wielkie

wyróżnienie w III OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM ,,LALKA” zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce

Kinga Gąsior (5b)

III nagroda w I Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Józef Piłsudski w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży – Zamość 2018” zorganizowanym przez MDK Zamość

laureatka X edycji konkursu plastycznego pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Marszałka Województwa Lubelskiego „WSPÓLNIE MÓWIMY NIE PRZEMOCY – POD WSPÓLNYM NIEBEM”; organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie, Szkoła Podstawowa Nr 29 im. A. Mickiewicza w Lublinie, doradca metodyczny plastyki i wiedzy o kulturze przy Urzędzie Miasta Lublin Wydziału Oświaty i Wychowania.

I miejsce – V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rosja w zwierciadle symboli architektury” organizowanego przez Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS

III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Stan wojenny 13 XII” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Świdniku

laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Smok Obibok i jego przyjaciele” organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie     

Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Polska – moja Ojczyzna” organizowanym przez FRATRIA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Udział w konkursie plastycznym „Opowieści i legendy lubelskie” – 2017

Kwalifikacja do wystawy XVII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów Polski Niepodległej” – 2018 organizowanego przez MDK pod Akacją w Lublinie

Kwalifikacja do wystawy XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jesteśmy dumni z Polski” organizowanego przez MDK w Tychach

 Elżbieta Szerafin-Starek

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne

Skip to content