Plastyka

Ogród Saski oczami dzieci

Protokół z posiedzenia jury międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. „Ogród Saski oczami dzieci”

Organizator konkursu
Agnieszka Jackowska-Mazur-pedagog, nauczyciel świetlicy
Patrycja Schwonke – nauczyciel świetlicy

Celem konkursu było:
♦ Podkreślenie walorów przyrodniczych Ogrodu Saskiego w Lublinie.
♦ Budowanie tożsamości lokalnej uczniów.
♦ Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych.
♦ Uwrażliwienie na piękno natury.
♦ Rozwijanie umiejętności współpracy.

Jury w składzie: Elżbieta Starek-nauczyciel plastyk , Monika Żyśko – Gołębiowska w-ce dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18, Patrycja Schwonke -nauczyciel świetlicy

Wyniki konkursu:
KATEGORIA WIEKOWA 1-2 KLASA

Miejsce I
Aleksandra Piłat, Kornelia Gryfa, Maja Mirecka
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich ul. Lotnicza 1, 20-332 Lublin
Uczennice przygotowane przez p. Joannę Stępniak

Miejsce II
Julia Czerkas, Hanna Ulanowska
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich ul. Lotnicza 1, 20-332 Lublin
Uczennice przygotowane przez p. Marię Świć

Miejsca III
Joanna Klimek, Maja Tokarska, Julia Kozak
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja al. Jana Długosza 8, 20-054 Lublin
Uczennice przygotowane przez p. Joannę Kossowską
Damian Krukowski, Marcel Woliński, Aleksander Kluźniak
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja al. Jana Długosza 8, 20-054 Lublin
Uczennice przygotowane przez p. Annę Skałbę

WYRÓŻNIENIA
Lena Nowacka, Kinga Zdziebłowska
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja al. Jana Długosza 8, 20-054 Lublin

Uczennice przygotowane przez p. Agnieszkę Jackowską-Mazur
♦ Zofia Buszowska, Antonina Gogół, Kornelia Mościbrodzka
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II, ul. Bursztynowa 22, 20-576 Lublin

Uczennice przygotowane przez p. Anna Leboda
KATEGORIA WIEKOWA 3-4 KLASA
Miejsce I
Urszula Śliwińska, Martyna Piłat
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich ul. Lotnicza 1, 20-332 Lublin
Uczennice przygotowane przez p. Joanna Stępniak
Miejsce II
Lidia Sobieszek, Karina Mahlovana
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja al. Jana Długosza 8, 20-054 Lublin
Uczennice przygotowane przez p. Agnieszka Jackowska-Mazur
Miejsce III
Weronika Gołubiak, Amelia Gregorowicz
Szkoła Podstawowa nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, ul. Zdrowa 1, 20-383 Lublin

Uczennice przygotowane przez p. Dorotę Turowską-Filipek
WYRÓŻNIENIA
Kinga Puacz, Klaudia Kapuścińska
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Kunickiego 116 w Lublinie

Uczennice przygotowane przez p. Łucję Kwiatkowską


Jury pragnie wyrazić swoje uznanie uczniom biorącym udział w konkursie.
Gratulujemy pomysłów i twórczego podejścia do tematu konkursu.


REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Agnieszka Jackowska-Mazur

autor publikacji | pedagog, wychowawca świetlicy

Skip to content