Konkurs

G18 | Laureaci konkursów

Spotkanie Prezydenta Miasta Lublin z uczniami gimnazjów – laureatami konkursów i olimpiad.

Spotkanie władz miasta Lublina z uczniami gimnazjów – laureatami konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego oraz ogólnopolskich olimpiad i konkursów tematycznych odbyło się dnia 10 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, przy ul. Elsnera 5 w Lublinie.

Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk oraz jego zastępca, dr Mariusz Banach wręczyli nagrody książkowe i dyplomy tegorocznym laureatom. Pani Dyrektor Katarzyna Orzeł i nauczyciele otrzymali gratulacyjne dyplomy.


Fotografia: Małgorzata Kobylińska (3a), Małgorzata Tarkowska (3a)

Katarzyna Orzeł

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | informatyka, technika

Skip to content