Wiedza

Bawialnia Edukacyjna KLANZY

Wyprawa uczniów do Bawialni Edukacyjnej KLANZY w dniu 26 kwietnia 2019 r. na warsztaty „O rzemiośle i handlu w Lublinie w czasach Unii Lubelskiej” była doskonałym zwieńczeniem bardzo pracowitych dni.

Podczas zajęć dzieci zapoznały się z zawodami wykonywanymi w odległym czasie – z wieloma z nich już się nie spotykamy, a ich miejsce zajęły współcześnie wykonywane profesje. Wielu uczniów potrafi po zajęciach wyjaśnić, kim był ludwisarz, powroźnik, rymarz czy garbarz.

Każdy z uczestników spotkania wykonał piękną, recyklingową biżuterię, którą udekorowany wrócił do szkoły na kontynuację zajęć dydaktycznych.

Opracowanie: Anna Skałba


 Anna Skałba

autor publikacji | edukacja wczesnoszkolna

Skip to content