Rekrutacja | Do wyboru 6 szkół

W czwartek 28 marca 2019, delegacja gimnazjalistów z SP18 w składzie:

♦ Tymoteusz Drozd (3a),
♦ Małgorzata Tarkowska (3a),
♦ Krzysztof Krupa z klasy (3a)

brała udział w sesji Rady Miasta Lublin. Uczniowie wraz z rodzicami walczyli o możliwość wyboru sześciu szkół przy rekrutacji do liceów, techników oraz szkół zawodowych I stopnia.

Gimnazjaliści mówili o ambicjach młodych mieszkańców Lublina, a także o szansach i możliwościach rozwoju jakie daje im wybór sześciu szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki wsparciu Radnych Miasta Lublina projekt został przegłosowany jednomyślnie. Tegoroczni absolwenci gimnazjów oraz szkół podstawowych mają możliwość wyboru sześciu szkół średnich.

Opracowanie: Małgorzata Tarkowska (3a)


INFORMACJA

Katarzyna Orzeł

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | informatyka, technika

Skip to content