Edukacja

Chromatografia od podstaw

Jak rozdzielić mieszaniny substancji chemicznych, czyli chromatografia od podstaw.

Uczniowie klasy 8B, realizującej eksperyment pedagogiczny „Chemia, biologia- to mnie kręci”, uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UMCS. Uczniowie pod kierunkiem pana dr Andrzeja Sienkiewicza, w grupach wykonywali eksperymenty dotyczące różnych metod rozdzielania mieszanin jednorodnych, głównie adsorpcji oraz chromatografii. Jeżeli chodzi o adsorpcję, wykonywali ją na różnorodnych podłożach o różnej porowatości np. węglu aktywnym, tlenku glinu oraz tlenku krzemu (IV).

Młodzież prowadziła rozdzielanie mieszanin różnych barwników metodą kolumnową tj. przepuszczali tusz przez kolumnę wypełnioną np. żelem krzemionkowym. Tusz o barwie fioletowej rozdzielili w ten sposób na dwa składniki: jeden o barwie niebieskiej, drugi- różowej. Rozdzielanie tuszu, a także sprawdzanie, który z nich jest mieszaniną, uczniowie wykonywali też metodą chromatografii cienkowarstwowej. Rysowali pewien wzór tuszem na bibule, a następnie umieszczali ją nad warstwą eluentu, czyli cieczy która parując powodowała wędrówkę składników tuszu po bibule z różną szybkością. Jako eluentu podczas rozdzielania tuszu metodą kolumnową i bibułową uczniowie używali: acetonu, propan-2-olu, ich roztworów oraz wody destylowanej.

Uczniowie poznali również działanie kolorymetru oraz chromatografu gazowego, na które to urządzenia samodzielnie dozowali próbki badanych mieszanin.

Katarzyna Osińska

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | chemia

Skip to content