Edukacja

Lublin na drodze do Niepodległości.

Grupa uczniów Szkoły Podstawowy nr 18 im. M. Rataja w Lublinie przybliża uczniom naszej szkoły wydarzenia i miejsca na terenie Lublina, związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Prezentacje rozpoczęły się 7 listopada i są planowane we wszystkich klasach.

Projekt „Lublin na drodze do niepodległości. Miejsca, ludzie, wydarzenia” został zorganizowany z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Działania prowadzone są we współpracy z Fundacją Działań Edukacyjnych KReAdukacja przy wsparciu finansowym miasta Lublin.

Kilkunastu uczniów naszej szkoły zebrało materiały dotyczące historii Lublina w okresie I wojny światowej i w pierwszych latach II Rzeczypospolitej, a następnie przygotowało prezentacje dostosowane do różnych grup wiekowych. W ramach spotkań w poszczególnych klasach wszyscy uczniowie Szkoły otrzymują przypinki, dotyczące 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Po zakończeniu prezentacji w szkole grupa uczniów realizujących projekt przedstawi zabrane materiały na spotkaniu z seniorami. Przy okazji uczniowie będą mogli zapoznać się ze wspomnieniami dotyczącymi historii miasta i losów mieszkańców Lublina.

Beata Nowak-Przech

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | historia, wiedza o społeczeństwie

Skip to content