InformacjaWiedza

Uroczyste zakończenie | klasy 2

22 czerwca 2018 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 18 odbyła się uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych gimnazjalistów klas 2. W uroczystości wzięli udział rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Dyrektor Szkoły – pan Marek Krukowski wręczył najlepszym uczniom piękne nagrody książkowe oraz tematyczne albumy. Nagrody ufundowane przez Rady Rodziców otrzymali uczniowie za swoje sukcesy edukacyjne, uzyskanie najwyższej średniej ocen w klasie i wzorowe zachowanie.

Na zakończenie uroczystości listy gratulacyjne Dyrektora Szkoły otrzymali Rodzice uczniów naszej szkoły

Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2017/2018 gimnazjaliści udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania. Na forum klasy uczniowie otrzymali z rąk wychowawców świadectwa promocyjne. Były podziękowania, chwile wzruszenia, pamiątkowe fotografie, kwiaty dla nauczycieli.


Fotografia: Katarzyna Płudowska (3a), Marcel Paprzycki (2a), Katarzyna Orzeł

Marek Krukowski

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | historia

Skip to content