Wiedza

Uroczyste zakończenie | klasy 3

21 czerwca 2018 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 18 odbyła się uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych gimnazjalistów klas 3. Wzięli w niej udział rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Dyrektor Szkoły – pan Marek Krukowski wręczył laureatom konkursów przedmiotowych i tematycznych pamiątkowe dyplomy, wyróżniającym się absolwentom szkoły dyplomy za artystyczne aktywności, najlepszym uczniom dyplomy za uzyskanie maksymalnej liczby punktów z egzaminu gimnazjalnego.

Stypendium Rady Rodziców, piękne nagrody książkowe, tematyczne albumy otrzymali uczniowie za swoje sukcesy edukacyjne, uzyskanie najwyższej średniej ocen w klasie i wzorowe zachowanie.

Na zakończenie uroczystości listy gratulacyjne Dyrektora Szkoły otrzymali Rodzice absolwentów naszej szkoły.

Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2017/2018 gimnazjaliści udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania. Na forum klasy uczniowie otrzymali z rąk wychowawców świadectwa zakończenia gimnazjum. Były podziękowania, chwile wzruszenia, pamiątkowe fotografie, kwiaty dla nauczycieli.


Fotografia: Małgorzata Tarkowska (2a)

 .SP18 Lublin

SP18 Lublin | Wizja szkoły. Naszym celem jest zapewnienie wychowankom edukacji oraz rozwoju na możliwie najwyższym poziomie. Wszystkie marzenia są związane z edukacją w nowej, lepszej szkole.

Skip to content