Wiedza

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

1.06.2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny.

Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20.roku życia.
W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24.roku życia.

Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7.roku życia do zakończenia zajęć.

Z poważaniem
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

____________________________________________________________

W załączeniu: list do dyrektorów oraz ulotka informacyjna

Pliki do pobrania

Marek Krukowski

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | historia

Skip to content