Muzyka

Wyjście do Filharmonii

Uczniowie naszej szkoły odwiedzili Filharmonię Lubelską. Na pierwszą turę o godz. 9:30 udali się uczniowie klasy 4a, którzy wzięli udział w warsztacie kompozytorskim prowadzonym przez znanego lubelskiego kompozytora Piotra Selima. O godz. 11:00 rozpoczęło się kolejne muzyczne wydarzenie, skierowane do uczniów klas starszych. Z naszej szkoły byli to uczniowie klas: 2c, 2d, 2s, 3a, 3b, 3f. Koncert nosił tytuł: Święto polskiej muzyki i plastyki. Wystąpili na nim:

Kwartet Smyczkowy Filharmonii Lubelskiej
Grzegorz Cholewiński – I skrzypce
Tomasz Kusiak – II skrzypce
Piotr Grzelak – altówka
Marek Smorawiński – wiolonczela
Chór Dziecięcy Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Lublinie im. K. Lipińskiego w Lublinie
Renata Kołodyńska – Pyda – przygotowanie chóru
Elżbieta Błotnicka – Mazur – wykład z historii sztuki
Andrzej Gładysz – słowo wstępne

Celem koncertu było pokazanie, że muzyka współczesna może być fascynująca i inspirująca.

Michał Śliwka

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | muzyka, zajęcia artystyczne

Skip to content