Wojewódzki konkurs matematyczny

XXII KONKURS MATEMATYCZNY
im. ks. dra F. Jakóbczyka
DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH I TRZECICH GIMNAZJUM

17 marca 2018r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do wojewódzkiego konkursu matematycznego w „Biskupiaku”, który jest powszechnie uznawany za prestiżowy. Ogółem w konkursie wzięło udział 415 gimnazjalistów. Wśród 55 laureatów znalazło się czterech przedstawicieli „osiemnastki”. Tytuł laureata uzyskiwał uczeń, który otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą.

Laureaci obecnej SP 18, to uczniowie klasy IIIa:

Miłosz Komada – ocena celująca
Alessandro Peria – ocena bardzo dobra
Bartłomiej Rzepecki – ocena bardzo dobra
Kamil Marczyński – ocena bardzo dobra

Na finałowej gali tego konkursu, która odbyła się 25 kwietnia w auli XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki, laureaci zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami, dyplomami, natomiast w przypadku uczniów z oceną celującą – pucharami.

Spora grupa uczniów otrzymała oceny dobre:

Klasa IIIa:
Dominika Lebioda
Katarzyna Płudowska
Karolina Gora

Klasa IIIb:
Radosław Maksymiuk
Łukasz Gierszon

Klasa IIIf:
Natalia Niedziałek

Klasa IIa
Maksymilian Walczyński
Eryk Srebrny

Klasa IIb
Piotr Sawecki
Aleksandra Tracichleb

Klasa IIg
Wiktor Harasimiuk

Wszystkim gimnazjalistom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękuję, natomiast laureatom i wyróżnionym gratuluję w imieniu nauczycieli przygotowujących.

Grzegorz Łasocha

Polish PL Ukrainian UA
Skip to content