Lingwista

Program wymiany studenckiej

W zeszłym tygodniu klasy 7a, 7b, 2e, 3f i 3g gościły uczniów i studentów z zagranicy realizujących programy wymiany studenckiej ERASMUS i AFS. Opowiadali oni o korzyściach wynikających z tego typu edukacji, takich jak możliwość doświadczenia nauki i codziennego życia w realiach innej kultury, radości z podróżowania, czy też rozwoju osobowości. Nasi uczniowie mieli również wspaniałą okazję do poszerzenia świadomości kulturowej, a także wykazania się umiejętnościami komunikowania się w języku angielskim.

Karolina Jop-Regulska

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | język angielski