I miejsce w międzynarodowym konkursie

Julia Dzierżek (3g) zajęła I miejsce, a Zofia Omelianiuk (2c) została wyróżniona w XXIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym “Mój Świat” pt. “Opowiem Ci o mojej ojczyźnie”.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 20 lat. Celem konkursu było przedstawienie w formie plastycznej obrazu swojej ojczyzny w nawiązaniu do historii, kultury i tradycji rodzinnych. Dodatkowym walorem było umacnianie patriotyzmu, poprzez rozwijanie świadomości narodowej oraz przybliżanie pojęć: ojczyzna, niepodległość, wolność. Była to okazja do spotkania się różnych kultur oraz konfrontacji różnorodnych form wypowiedzi artystycznej dzieci i młodzieży.

Na tegoroczną edycję konkursu napłynęło 1 190 prac z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Serbii i Kazachstanu. Organizatorem konkursu jest Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice w Lublinie. W sobotę, 21 kwietnia odbędzie się podsumowanie, zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia oraz nastąpi uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej.
Gratulacje!

 Elżbieta Szerafin-Starek

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne

Skip to content