Plastyka

Europejski Dzień Kreatywności Artystycznej

Tego dnia w naszej szkole odbyły się warsztaty plastyczne “Szybkie muzeum” dla klasy 7 – prowadzenie Michał Grabowski. W czasie spotkanie uczniowie próbowali odpowiedzieć na pytania: Kim jest dzisiejszy artysta? Co go interesuje, do czego dąży, jakie ma problemy? Wspólnie stworzyli ekspozycje muzealne gotowe do odbioru, oceny i komentowania.

Drugie warsztaty były przeznaczone dla zainteresowanych uczniów. “Słowo na L – warsztat diaporamy” prowadzone były przez Radosława Bułtowicza. Uczestnicy stworzyli własny pokaz multimedialny.

A co to takiego ta diaporama? To projekcja statycznych obrazów za pomocą przynajmniej dwóch rzutników analogowych. Pokazom slajdów powinna towarzyszyć ścieżka dźwiękowa. Z tak przemyślanego połączenia powstaje spektakl stanowiący formę pośrednią między fotografią a filmem! Efektem warsztatów będzie analogowy pokaz wykonany własnoręcznie przez uczestników.

Opracowanie: Magdalena Berezecka
Zdjęcia: Olga Cieślik (7c)

Magdalena Berezecka

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | język angielski

Skip to content