Szkolnictwo zawodowe

W ramach działań promujących szkolnictwo zawodowe, w dniu 13 lutego 2018 roku, odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie spotkanie Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk oraz przedstawicieli pracodawców województwa lubelskiego, m.in. spółek Skarbu Państwa i organizacji pracodawców.

Dyskutowano na temat treści realizacji kampanii promocyjnej na rzecz kształcenia zawodowego adresowanej do młodych ludzi podejmujących decyzję o wyborze swojej przyszłej ścieżki zawodowej. Podczas spotkania podpisana została deklaracja pracodawców oraz wojewody wraz z kuratorem oświaty dotycząca promocji kształcenia zawodowego w województwie lubelskim. Deklaracja ta ma być formą promocji szkolnictwa zawodowego.

Uczestnicy spotkania przez jej podpisanie chcą pokazać, że jest realne i bezpośrednie zainteresowanie pracodawców ziemi lubelskiej kształceniem młodych elit fachowców, których brakuje dzisiaj na rynku pracy w województwie lubelskim.

Marek Krukowski

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | historia

Skip to content