Edukacja

Młodzież w projektach obywatelskich

Bal charytatywny, wręczanie upominków mikołajkowych mieszkańcom Wieniawy, przygotowanie przedstawienia dla dzieci przebywających w szpitalu czy zbiórka funduszy na rzecz zwierząt– to tylko niektóre projekty, w które angażowali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018.

Grupa uczennic w ramach pracy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wieniawa wzięła udział w ministerialnym projekcie “Aktywne postawy młodzieży”, dzięki czemu uczestniczyły w szeregu szkoleń oraz intensywnie działały na rzecz dzielnicy. Razem z młodzieżowymi radnymi z Czechowa oraz Wrotkowa zorganizowały bal charytatywny, podczas którego zbierano środki na leczenie chorego chłopca. Dodatkowo, w Mikołajki postanowiły obdarować mieszkańców Wieniawy drobnymi upominkami. Z tej racji przygotowały i rozdały przechodniom ponad 200 prezentów.

W okresie wakacji młodzi radni z Wieniawy razem z przedstawicielami rad z Wrotkowa i Czechowa wzięli również udział w szkoleniu w Suścu, natomiast w grudniu odwiedzili Sejm RP. Ponadto zorganizowana została debata społeczna z udziałem wszystkich radnych oraz przedstawicieli szkół i ekspertów, podczas której opracowywane były sposoby przeciwdziałania problemom, z jakimi zmaga się lubelska młodzież.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 zaangażowali się również w działania w ramach projektu „Lublin w sieci życzliwości”, realizowanego przez Fundację Działań Edukacyjnych „KReAdukacja”. 3 grupy uczennic z klasy IIg zrealizowały inicjatywy na rzecz seniorów oraz pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, a także zbiórkę dla potrzeb zwierząt będących pod opieką Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami „Lubelski Animals”.

Aktywność uczniów została doceniona przyznaniem Szkole Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie po raz kolejny tytułu Ambasadora Życzliwości.

Beata Nowak-Przech

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | historia, wiedza o społeczeństwie

Skip to content