KonkursPlastyka

Wzdłuż Wisły. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Laury w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Piotr Horbaczewski (2f) został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pt. „Wzdłuż Wisły” 2017 „Spacer i odpoczynek u brzegu Wisły”. Architektura Kazimierza Dolnego była inspiracją Piotra w pracy konkursowej, którą stworzył podczas zajęć koła plastycznego pod opieką pani Elżbiety Starek.

Celem konkursu było poznanie i popularyzacja walorów jednej z najbardziej urokliwych rzek Europy, wzrost świadomości ekologicznej oraz zwiększenie zainteresowania turystycznego i rekreacyjnego wodami Wisły.

Organizatorem był Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu we współpracy ze Związkiem Miast Nadwiślańskich w Toruniu.

Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Świecia.
Lista laureatów została opublikowana na stronie internetowej organizatorów, wręczenie nagród laureatom odbędzie się w grudniu.
Gratulacje!

 Elżbieta Szerafin-Starek

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne

Skip to content