Elektroniczne kartki świąteczne

Regulamin szkolnego konkursu. Kartki elektroniczne powinny nawiązywać tematycznie do obrzędów, zwyczajów oraz symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem.

 • Kartki świąteczne należy zgłaszać elektronicznie, termin 1 grudnia 2017 r.
 • Kartki świąteczne powinny nawiązywać tematycznie do obrzędów, zwyczajów oraz symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem
 • Kartki elektroniczne nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. kliparty lub zeskanowane ilustracje
 • Autorskie prace muszą być zapisane w jednym z formatów internetowych: *.gif *.png *.jpg
 • Wymiary kartki elektronicznej: 800×600 px
 • Pliki należy nazwać według następujących zasad: małe litery, bez spacji, według opisanego wzoru | klasa_nazwisko_imie
  przykład
  2g_bialek_jacek
 • Każdej kartce muszą towarzyszyć następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko nauczyciela [opiekuna pracy graficznej]
  informacje o autorze i opiekunie pracy graficznej powinny być umieszczone w e-mailu, do którego należy dołączyć plik.
  Temat e-mail: klasa_nazwisko_imie
  Kartki należy wysyłać na adres
  sp18@sp18.lublin.eu
  Przykład wpisania tematu e-mail
  2g_bialek_jacek

Kryteria oceny

 • Poziom artystyczny wykonanej pracy.
 • Oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetyka wykonania.
 • Stopień nawiązania do tradycji.

Uwagi końcowe

 • Przesłanie pracy oznacza akceptację regulaminu.
 • Autorskie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego wykorzystania nadesłanych prac w całości lub części.
 • Wyniki konkursu będą zaprezentowane na stronie internetowej szkoły
 • Laureaci konkursu otrzymają wysokie oceny cząstkowe za swoje projekty

Komisja konkursowa
Nauczyciele informatyki

 .SP18 Lublin

SP18 Lublin | Wizja szkoły. Naszym celem jest zapewnienie wychowankom edukacji oraz rozwoju na możliwie najwyższym poziomie. Wszystkie marzenia są związane z edukacją w nowej, lepszej szkole.

Skip to content