Wolontariat

Program edukacyjno – profilaktyczny

Dnia 26 października uczniowie z klas III gimnazjum udzielający się w pomocy rówieśniczej oraz wolontariusze ze świetlicy szkolnej w ramach wyróżnienia i podziękowania za zaangażowanie w pomoc młodszym kolegom zostali zaproszeni na prezentację programu edukacyjno – profilaktycznego dotyczącego uzależnień.

Miejsce spotkanie Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Opiekunowie grupy.
Małgorzata Kalisz
Agnieszka Jackowska-Mazur

Małgorzata Kalisz

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | psycholog

Skip to content