Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej

18 października 2017 roku o godz. 10:00 w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym w Lublinie
ul. Dobrzańskiego 3 – UROCZYSTOŚĆ – Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej w 2017 r.

Gratulujemy nagrodzonym nauczycielom

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2017 r., na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymała Elżbieta Starek

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” …, (Dz. U. Nr 99, poz. 1073) za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania na wniosek Lubelskiego Kuratora Oświaty
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Marta Krzeszowska

Decyzją Nr 4 z dnia 22 września 2017 r. Ministra Edukacji Narodowej, na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.), w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymał Marek Krukowski

Decyzją Kuratora Oświaty w Lublinie, na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2006 r. Nr 97), w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty otrzymała Monika Żyśko-Gołębiowska

 .SP18 Lublin

SP18 Lublin | Wizja szkoły. Naszym celem jest zapewnienie wychowankom edukacji oraz rozwoju na możliwie najwyższym poziomie. Wszystkie marzenia są związane z edukacją w nowej, lepszej szkole.

Skip to content