KonkursStypendia

Program stypendialny ENEA

Stypendia ENEA – Akademia Talentów. 

Uwaga! Ponownie uczniowie naszej szkoły mogą starać się o otrzymanie stypendiów. 

Tym razem rusza program stypendialny ENEA, w którym można się ubiegać o stypendium dla uczniów zdolnych na rok szkolny 2017/2018 w wysokości 3000 zł.

Jak uzyskać takie stypendium?

ETAP I
1. Warunki:
Średnia ocen za rok 2016/2017:

 • w szkole podstawowej:
  nie niższa, niż 4,5 (kategoria talentu – nauka lub sztuka)
  nie niższa, niż 4,0 (kategoria talentu – sport)
 • w gimnazjum:
  nie niższa, niż 4,25 (kategoria talentu – nauka lub sztuka)
  nie niższa, niż 4,0 (kategoria talentu – sport)
 • Ocena z zachowania za rok szkolny 2016/2017 minimum dobra
 • Udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie: Nauka, Sport lub Sztuka w roku 2016/2017:
  – w dziedzinie NAUKA – olimpiady przedmiotowe, zdobyte nagrody i wyróżnienia, działalność w kołach naukowych itp.,
  – w dziedzinie SPORT: udział w zawodach, przynależność do kadry młodzieżowej, wygrane zawody i turnieje, posiadaną klasę sportową, itp.;
  – w dziedzinie SZTUKA: wygrane konkursy, zdobyte nagrody, wystawy, plenery, występy artystyczne (koncerty, recitale, przedstawienia teatralne, występy autorskie, udział w wydarzeniu literackim, filmowym, tanecznym), kompozycje, wydane publikacje, aktywne członkostwo w grupach/zespołach artystycznych, w kołach teatralnych, itp., w zależności od dziedziny aktywności artystycznej

2. Formularz zawarty na stronie:
https://www.enea.pl/pl/akademiatalentow/o-programie

Wypełnia rodzic ucznia dołączając skany wymaganych w regulaminie załączników

3. Zgłoszenia do udziału w Akcji można wysyłać:

 • od dnia 1 września 2017 roku od godz. 09:00:01
 • do dnia 15 października 2017 roku do godz. 23:59:59

ETAP II
Wykonanie zadania konkursowego – temat zostanie przedstawiony przez organizatorów po zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu.

REGULAMIN

Małgorzata Kalisz

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | psycholog

Skip to content