Zajęcia integracyjne klasy 4 i klas 7

W dniu 29 września zakończyły się zajęcia integracyjne dla klasy 4 i klas 7. Podczas całego miesiąca nowi uczniowie spotykali się na zajęciach na terenie szkoły, a także wyjeżdżali na wspólne wycieczki wraz ze swoimi wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Spotkania miały na celu szybsze poznanie się uczniów między sobą, naukę współpracy i zbudowanie przyjaznej atmosfery, która będzie owocowała przez kolejne lata. We wszystkich zajęciach brali udział przedstawiciele klas 2 i 3 gimnazjum, którzy przez pierwszy miesiąc nauki pomagali w tym, by młodsi koledzy i koleżanki szybciej zaaklimatyzowali się w nowym miejscu.

Opracowanie: Małgorzata Kalisz

Małgorzata Kalisz

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | psycholog

Skip to content