Lubelski Festiwal Nauki

Zajęcia ekspedycyjne z biologii w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki
Lubelski Festiwal Nauki to okazja do uczestnictwa w ciekawych zajęciach laboratoryjnych, pokazach i wykładach. W ramach zajęć ekspedycyjnych z biologii uczniowie uczestniczyli w wielu projektach. Były to wykłady na Uniwersytecie Medycznym:

♦ Skutki nieprawidłowego odżywiania – przykłady kliniczne (klasa 2c),
♦ Witamina D i zdrowie człowieka – współczesny stan wiedzy medycznej (klasa VIId),
♦ Choroby nowotworowe – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość (klasa 3c),
♦ Czy e-papierosy są bezpieczne (klasy 3a, 3b, 3f, 2b).

W projekcje pt Tkanki zwierzęce morfologia i funkcje na Uniwersytecie Przyrodniczym uczestniczyli uczniowie klasy VIIb. Mieli oni możliwość wysłuchania ciekawej prelekcji oraz obserwacji mikroskopowych wybranych tkanek zwierzęcych.

Uczniowie klasy 2s pod opieką wychowawcy wzięli udział w lekcji muzealnej UMCS Poznaj różnorodność zwierząt w muzeum zoologicznym. Przejrzysty układ ekspozycji umożliwił im prześledzenie zmienności budowy zewnętrznej różnych grup systematycznych zwierząt i ich adaptacji do środowiska.

W pokazie na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMSC Widzialne, niewidzialne, przyroda
w mikroskopie elektronowym
uczestniczyli uczniowie klasy VIIa. Mieli oni możliwość obserwowania struktur komórkowych (np. mitochondria, chloroplasty, aparaty Golgiego)
w mikroskopie elektronowym. Zajęcia te doskonale wypisały się w treści realizowane na lekcjach biologii i były jej dopełnieniem.

Nauczanie ekspedycyjne to alternatywa tradycyjnej lekcji. Uczniowie poprzez udział
w wykładach, prelekcjach, zajęciach laboratoryjnych mają możliwość poznania treści przedmiotowych w zupełnie innej formie, często bardziej przystępnej, a na pewno bardziej atrakcyjnej niż zwykle.

Agnieszka Piwińska

autor publikacji | nauczyciel przedmiotu | biologia

Skip to content